۸. چه کسی کتاب مقدس را نوشته است؟

چه کسی کتاب مقدس را نوشته است – نامه ای از طرف خدا

چه کسی کتاب مقدس را نوشته است، سوالی است که توسط بسیاری از اشخاصی پرسیده شده است که میدانند کتاب مقدس بر زندگی بسیاری از انسانها در سراسر جهان تاثیر گذاشته است. کتاب مقدس راهنمای ماست در سفر زندگی و همچنین ما را به سوی خدای این کهکشان هدایت میکند. کتاب مقدس یک کتاب تاریخی است که علم باستان شناسی نیز از آن حمایت میکند و همچنین یک کتاب نبوتی است که وعده های آن تا به امروز تحقیق پیدا کرده اند. بر اساس همه این مستندات، این سوال، که چه کسی این کتاب را نوشته است نیازمند تحقیقات بسیار وسیع و جدی میباشد. کتاب مقدس نامه خدا به انسان است که به صورت ۶۶ کتاب و از طریق ۴۰ نویسنده نوشته شده است که توسط روح القدس به آنها الهام شده است. این نویسندگان دارای زمینه های بسیار متفاوتی هستند که در آنها از پادشاه گرفته تا چوپان را می بینیم که این کتاب را در طول ۱۵۰۰ سال نوشته اند.

دلایل الهام الهی کتاب مقدس

در کتاب دوم تیموتاووس ۱۶:۳ میخوانیم که همه کتاب مقدس الهام خداست… در دوم پطرس ۱: ۲۰-۲۱، پطرس رسول به ما یادآوری میکند که هیچ وحی کتاب مقدس زاییده تفسیر خود نبی نیست… بلکه آدمیان تحت الهام روح القدس از جانب خدا سخن گفتند.

کتاب مقدس به ما میگوید که این خداست که نویسنده کتاب مقدس است. خدا کتاب مقدس را همینطور و بدون هیچ مدرکی به ما عطا نمیکند بلکه او با دلایلی کلام خودش را حمایت میکند. کتاب مقدس یک معجزه است. این کتاب در طول حدود ۱۵۰۰ سال و توسط ۴۰ نویسنده مختلف نوشته شده است اما تمام این ۶۶ کتاب در کتاب مقدس همگی یک هدف و موضوع اصلی را دنبال میکنند.

این ۶۶ کتاب در مورد تاریخ، نبوت، شعر و خداشناسی صحبت میکنند. اگر چه موضوع و سبک نوشتاری کتاب مقدس متفاوت است اما همه این ۶۶ کتاب در یک اتحاد و هماهنگی کامل نوشته شده اند. هیچ بشری قادر نیست که یک کتاب را با این هماهنگی و طی ۱۵۰۰ سال بنویسد. همچنین باید به خاطر داشت که علیرقم نبود دستگاه کپی و وضعیت بد آب و هوایی و جفاهایی که صورت گرفته است میبینیم که همچنان ما نسخه های اصلی کتاب مقدس را در اختیار داریم. نوشته های قدیمی اکثرا بر روی پاپیروس نوشته میشدند اما با این حال میبینیم که نسخه های بسیار قدیمی کتاب مقدس را در اختیار داریم. به عنوان مثال در طومارهای دریای مرده ما تمام کتابهای عهد عتیق را بجز کتاب استر در اختیار داریم که همه متعلق به پیش از تولد عیسی مسیح هستند. همچنین نسخه های بسیار زیادی از کتب عهد جدید در اختیار داریم که بعضی از آنها متعلق به حدود ۲۴ سال پس از صعود عیسی مسیح به آسمان هستند. کتاب مقدس همچنین الهی بودن خود را با تحقق بخشیدن نبوتنها و پیشگوییها تایید و تصدیق میکند. ۶۶۸ نبوت و پیشگویی در کتاب مقدس تحقق یافته اند و هرگز هیچکس نتوانسته است ایرادی بر آنها بگیرد و تحقق این همه نبوت و پیشگویی و حیرت انگیز است. اگر کسی کتاب مقدس را بدون غرض و صادقانه مطالعه کند، پی به الهی بودن کتاب مقدس خواهد برد. همچنین علم باستان شناسی گفته های کتاب مقدس را تایید میکنند و یا آنها را حمایت میکنند. هیچ کتاب دیگری قدرت برابری با کتاب مقدس را در بعد الهی بودن آن ندارد.

چه کسی کتاب مقدس را نوشت – این سوال بسیار مهمی است که چه کسی کتاب مقدس را نوشته است و در اصل این سوالی است که هر شخصی باید آن را بپرسد! اگر کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست، بنابراین هیچ کتاب دیگری چنین کلام و هدایتی را به ما نمیدهد. کتاب مقدس به ما امید برای زندگی میدهد و تنها راه حقیقی برای رابطه داشتن با خداست. کتاب مقدس را با قلبی باز و صادقانه جستجو کن و ببین که خالق این جهان چه چیزی را میخواهد به تو بگوید!

تاریخچه کتاب مقدس

 

تاریخچه کتاب مقدس به شکلی خاص در تاریخ این جهان آغاز میشود! کتاب مقدس همچون کتابهای دیگر نیست که با یک فکر و تجربه انسانی آغاز شود – بلکه کلکسیونی از جمع آوری نوشته های بسیار قدیمی است، که در ۶۶ کتاب جداگانه نوشته شده اند که نوشتن این کتب حدودا ۱۵۰۰ سال به طول انجامیده است و این کتابها را ۴۰ نویسنده متفاوت نوشته اند. در عهد عتیق ۳۹ کتاب وجود دارد که تقریبا در بین سالهای ۱۵۰۰ تا ۴۰۰ قبل از میلاد نوشته شده اند، و در عهد جدید ۲۷ کتاب داریم که تقریبا بین سالهای ۴۰ تا ۹۰ میلادی نوشته شده اند. کتاب مقدس یهودیان کاملا مشابه کتاب عهد عتیق مسیحیان است با این تفاوت که ترتیب کتابها در کتاب مقدس یهودیان و عهد عتیق مسیحیان متفاوت است. کتاب عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده بود که البته بخشهای کوچکی از آن به زبان آرامی نوشته شده بود در صورتیکه کتاب عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده بود.

تاریخچه کتاب مقدس با کتاب مقدس یهودیان آغاز میشود. یهودیان کتاب مقدس را بر روی چرم و کتیبه مینوشتند، و نویسندگان آنها شامل پادشاهان، چوپانان، انبیا و سایر رهبران میشدند. پنج کتاب نخست، کتاب شریعت یا تورات نام دارند که توسط موسی در حدود ۱۴۰۰ قبل از میلاد مسیح نوشته و یا ویرایش شده اند. بعد از آن کتابهای دیگر عهد عتیق توسط قوم یهود نوشته شد که حدود ۱۰۰۰ سال به طول انجامید. در حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد مسیح، رهبران و معلمان یهودی پایان کتب الهی الهام شده توسط خدا به یهودیان را اعلام کردند و الهی بودن آن کتابها را تایید کردند. و همچنین رهبران و معلمان یهود این کتابها را به دسته های مختلف تقسیم کردند که عبارت بودند از کتب شریعت (تورات) کتابهای نبوتی، کتابهای حکمتی و …

در آغاز سال ۲۵۰ قبل از میلاد مسیح، کتاب مقدس توسط یهودیانی که در اسکندریه مصر بودند به یونانی ترجمه شد. این ترجمه به نام ترجمه سپتواجنت یا هفتاد تن معروف شد زیرا توسط ۷۰ (یا احتمالا ۷۲ نفر) از مردان یهودی ترجمه شد. در زمان ترجمه عهد عتیق به یونانی بود که ترتیب قرار گرفتن این کتب عوض شد و تبدیل به چیزی شد که ما امروز به عنوان ترتیب عهد عتیق در کتاب مقدس میشناسیم.

هرچند که عهد عتیق در آن زمان از طریق نوشتن با دست تکثیر میشد، اما با این جال این نویسندگان بسیار زیاد دقت میکردند تا نوشته های خود را بدون غلط بنویسند. یهودیان یک روش بسیار منحصر به فرد برای نوشتن داشتند که مطمئن میشدند که هیچکدام از دستنوشته هایشان دچار غلط و اشتباه نمیشد. این نویسندگان و معلمان دین همه عمر خود را صرف محافظت و دقت در کتاب مقدس میکردند تا هیچگونه اشتباهی در آنها صورت نگیرد. این معلمان اگر حتی یک اشتباه در این کتب پیدا میکردند، همه آن نوشته ها را از بین میبردند تا هیچ اشتباهی در کتاب مقدس وجود نداشته باشد. در حقیقت این سیستم نوشتاری توسط یهودیان تا زمان اختراح ماشین چاپ ادامه پیدا کرد. با پیدایش نسخه های دریای مرده، صحت سایر دست نوشته های یهودیان نیز تایید شد.

بعد از حدود چهار صد سال سکوت از آخرین کتبی که یهودیان در اختیار داشتند، عیسی مسیح پا به این چهان گذاشت. عیسی مسیح در تعالیمش بارها از کتب عهد عتیق نقل قول میکرد، و اعلام میکرد که او نیامده است تا نوشته های یهودیان را باطل کند بلکه آمده است تا آنها را تحقق ببخشد. در کتاب لوقا، عیسی مسیح به شاگردانش اعلام میکند، که همه کتابهای عهد عتیق در مورد من پیشگویی کرده اند و باید تحقق پیدا کنند.

حدود سال ۴۰ پس از میلاد تا ۹۰ پس از میلاد، شاهدان عینی زندگی عیسی مسیح که شامل متی، مرقس، لوقا، یوحنا، پطرس و یعقوب و یهودا بودند، کتابهای و رسالات عهد جدید را نوشتند که این نوشته به کتب عهد جدید معروف شدند. این نویسندگان از ۳۱ کتاب در عهد عتیق نام میبرند و نقل قول میکنند. در حدود سال ۱۵۰ میلادی بود که مسیحیان این نوشته را عهد جدید نامیدند. در سالهای  ۲۰۰میلادی بود که نوشته های یونانی عهد جدید به زبان لاتین ترجمه شدند.

در سال ۳۹۷ میلادی برای جلوگیری از سواستفاده و بدعت در کتب عهد جدید، این کتابها به عنوان کتابهای کانونی عهد جدید و کتاب مقدس مسیحیان شناخته شدند.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (2)