خدمات ایشیک آبلا

اعلام انجیل عیسی مسیح وپیغام نجات و آزادی و شفا برای تبدیل و تغییر در دنیای اسلام و بیداری روحانی در کلیسای عیسی مسیح

بیشتر بدانید

(Farsi) TEK 07 – به مشکلات زندگی چگونه جواب می دهید؟

(Farsi) TEK 03 – آرامش و تسلی درون

هرگز تسلیم نشو! به عیسی مسیح امیدوار باش! (Farsi ENL149)

تسلیم نشو! شاید شیطان بخواهد که شما را ناامید کند اما شما همچنان به پیش بروید! در ایمان خود در عیسی مسیح به پیش برو

خدا محبت است (Farsi ENL 24)

زنى كه قبلا مسلمان بود و مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود، درباره محبت بى قيد و شرط تعليم ميدهد.

خواسته هاى خدا را به جا بياور! (Farsi ENL125)

آيا احساس ميكنى كه ناتوانى و سالهاى زندگيت در حال هدر رفتن است؟ الان زمان اين است كه خود را به خدا تسليم كنى و خواسته هاى او را بجا بياورى! اين برنامه را تماشا كنيد كه در آن خواهر ايشيك درباره يك زندگى پيروزمند صحبت ميكند.

هویت خود را در عیسی مسیح بشناسید (Farsi ENL 130)

زمان آن رسیده است که نقاب خود را بردارید و خودتان باشید! شما نیاز ندارید که خود را شخصی دیگر جا بزنید! شما میتوانید خودتان باشید! هویت خود را در عیسی مسیح احیا کنید!

(Farsi) TEK 07 – به مشکلات زندگی چگونه جواب می دهید؟

Now Playing

(Farsi) TEK 03 – آرامش و تسلی درون

Now Playing

هرگز تسلیم نشو! به عیسی مسیح امیدوار باش! (Farsi ENL149)

Now Playing

خدا محبت است (Farsi ENL 24)

Now Playing

خواسته هاى خدا را به جا بياور! (Farsi ENL125)

Now Playing

هویت خود را در عیسی مسیح بشناسید (Farsi ENL 130)

Now Playing

مرکز درمان آسیبها

از لعنت ها و گذشته خود آزاد شوید وشفا بیاید

روبرو شدن با مشکلات زندگی

راه حل هایی برای مشکلات روزانه زندگی

ویدیوهای تعلیمی

برنامه به استقبال زندگی نو برنامه ای است که در آن خواهر ایشیک که اصالتا اهل کشور ترکیه هستند از تجربیات خود و اینکه چگونه خداوند ایشان را نجات داده و امروز باعث برکت و نجات در زندگی سایرین میشود میباشد

شکستن قلعه ها

عیسی مسیح میتواند امروز تو را آزاد کند

اعلام انجیل عیسی مسیح به همراه پیغام نجات، آزادی و شفا برای تبدیل و تغییر در دنیای
اسلام. به لرزه در آوردن پایه های اسلام و ایجاد بیداری روحانی در بدن مسیح که همان
کلیسا میباشد