کتاب مقدس درباره رابطۀ جنسی قبل از ازدواج چه می گوید؟


هیچ کلمه عبری و یا یونانی در کتاب مقدس وجود ندارد که دقیقا اشاره ای به رابطه جنسی قبل از ازدواج کرده باشد. کتاب مقدس بطور قطعی هر نوع زنا کاری و بی بندوباری جنسی را محکوم می نماید. اما آیا رابطه جنسی قبل از ازدواج، بی بندوباری اخلاقی تلقی می شود؟ بر اساس اول قرنتیان فصل 7 آیه 2 پاسخ قطعا “آری” است:” اما بسبب وسوسه‌های جنسی كه در اطراف ما وجود دارد، بهتراست هر مرد برای خود زنی بگيرد و هر زن، شوهری برای خود اختيار كند.” در این آیه، پولس بیان می کند که ازدواج درمان بی بندوباری های اخلاقی می باشد. این آیه اساسا به ما می گوید، از آنجاییکه مردم نمی توانند امیال جنسی خود را کنترل کنند و بسیاری به رابطه جنسی خارج از ازدواج روی می آورند، بنابراین باید ازدواج کنند. سپس می توانند با یک روش اخلاقی، امیال جنسی خود را ارضا نمایند.

اول قرنتیان فصل 7 آیه 2 بطور واضح و روشن رابطه جنسی قبل از ازدواج را بی بند و باری جنسی می نامدو تمامی آیه های کتاب مقدس، بی بند و باری اخلاقی و همچنین رابطه جنسی قبل از ازدواج را گناه می دانند و محکوم می کنند. رابطه جنسی قبل از ازدواج از نظر کتاب مقدس بی بندو باری اخلاقی و جنسی تلقی می شود. آیه های زیادی بیان می کنند که رابطه جنسی قبل از ازدواج، گناه است (اعمال رسولان فصل 15 آیه 20؛ اول قرنتیان فصل 5 آیه1؛ اول قرنتیان فصل 6 آیه 13؛ اول قرنتیان فصل 6 آیه 18؛ اول قرنتیان فصل 10 آیه 8؛ دوم قرنتیان فصل 12 آیه 21؛ غلاطیان فصل 5 آیه 19؛ افسسیان فصل 5 آیه 3؛ کولسیان فصل 3 آیه 5؛ اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3؛ یهودا 7). کتاب مقدس کاملا ما را به پرهیز از رابطه جنسی قبل از ازدواج فراخوانده است. رابطه جنسی بین زن و شوهر تنها نوع رابطه جنسی است که مورد تایید خدا می باشد (عبرانیان فصل 13 آیه 4).

در بسیاری از مواقع ما فقط بر روی جنبه تفریحی رابطه جنسی تمرکز می کنیم و از جنبه “تولید مثل” آن غافل هستیم. رابطه جنسی که در ازدواج صورت گیرد، لذت بخش است و خداوند آن را اینگونه طراحی کرده است. این خواست قطعی خداوند است که زن و مرد از رابطه جنسی با یکدیگر در ازدواج لذت ببرند. سروده های سلیمان و چندین قسمت دیگر از کتاب مقدس (مانند امثال فصل 5 آیه 19) به روشنی، لذت رابطه جنسی را توضیح می دهند. با این وجود، زوج ها باید این مطلب را درک کنند که قصد خداوند برای رابطه جنسی، تولید مثل است. بنابراین، رابطه جنسی قبل از ازدواج از دو جهت اشتباه است: اول اینکه، آنها در حال لذت بردن از چیزی می باشند که خداوند برای آنها در نظر نگرفته است. دوم اینکه، آنها ممکن صاحب فرزندی، خارج از تعریف آن نوع خانواده ای که خداوند برای هر بچه ای در نظر گرفته است، شوند.

اگر از پیام کتاب مقدس در مورد رابطه جنسی قبل از ازدواج پیروی می شد، بیماریهای جنسی بسیار کمتری وجود داشت، سقط جنین های بسیار کمتری وجود داشت، مادرهای مجرد و حامله گی ها ناخواسته بسیار کمتر می بودند و بچه های بدون والدین بسیار کمتری وجود داشت. تنها خواست خداوند در امر رابطه جنسی قبل از ازدواج این است که از آن دوری کنیم. پرهیز و دوری کردن از آن، زندگی های زیادی را نجات خواهد داد؛ از کودکان محافظت خواهد نمود؛ به رابطه جنسی، ارزش مناسب به آن را خواهد داد و از همه مهمتر، به خداوند و کلام او احترام گذاشته خواهد شد.

این مطلب برگرفته شده از وبسایت gotquestions.com  می باشد