چگونه می توانم خواست خداوند را برای زندگیم درک نمایم؟

دانستن خواست خدا، بسیار مهم است.عیسی مسیح گفت که خویشان واقعی او کسانی هستند که خواست خدا را می دانند و به آن عمل می کنند:” هر كه خواست خدا را بجا آورد، او برادر و خواهر و مادر من است” (مرقس فصل 3 آیه 35). عیسی مسیح در داستان “دو پسر” کاهنان و بزرگان معبد را به دلیل انجان ندادن خواست خدا، سرزنش می کند. مخصوصا که آنها “توبه نکردند و ایمان نیاوردند” (متی فصل 21 آیه 32). اسای ترین خواست خدا برای ما این است که از گناهانمان توبه کنیم و به عیسی مسیح ایمان بیاوریم. اگر این قدم اول را برنداریم در واقع خواست خدا را هنوز نپذیرفته ایم.

زمانیکه، عیسی مسیح را با ایمان قلبی قبول می کنیم، فرزند خدا می شویم (یوحنا فصل 1 آیه 12). او می خواهد ما را به راه خود هدایت کند (مزامیر فصل 143 آیه 10). خدا سعی نمی کند که خواست خود را از ما پنهان سازد بلکه او خواست خود را برای ما آشکار می سازد. در واقع، او در کلام خود ما را به روش های زیادی راهنمایی کرده است. بنابراین ما باید:” برای هر پيش آمدی خدا را شكر نماييد، زيرا اينست خواست خدا برای شما كه از آن عيسی مسيح هستيد” (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 18). ما باید کارهای نیک انجام دهیم (اول پطرس فصل 2 آیه 15). و “زيرا اراده و خواست خدا اينست كه پاک باشيد و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه داريد” ( اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3).

خواست خدا قابل دانستن و قابل شناسایی می باشد. رومیان فصل 12 آیه 2 می گوید:” رفتار و كردار و شيوۀ زندگی مردم دنيا را تقليد نكنيد، بلكه بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانی جديد تبديل شويد. آنگاه قادر خواهيد شد ارادۀ خدا را درک كرده، آنچه را كه خوب و كامل و موردپسند اوست، كشف كنيد.” این متن یک رشته راهنمایی های مهم را به ما عرضه می کند: رفتار و كردار و شيوۀ زندگی مردم دنيا را تقليد نكنيد، بلكه بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانی جديد تبديل شويد. و زمانیکه که افکار و طرز فکرتان توسط خدا دگرگون شد، سپس قادر خواهید بود که خواست خدا را بطور کامل بشناسید و درک نمایید.

همزمان با اینکه در جستجوی خواست خدا هستیم باید این نکته را هم در نظر بگیریم که آنچه ما می خواهیم بدانیم که آیا خواست خدا هست یا نه، نباید بر خلاف کتاب مقدس باشد. به عنوان مثال، کتاب مقدس ما را از دزدی کردن نهی کرده، بنابراین ما می دانیم که دزدی از بانک خواست خدا برای ما نیست پس لزومی ندارد برای آن دعا کنیم. همچنین باید این نکته را نیز باید در نظر بگیریم که کاری که ما می خواهیم انجام دهیم باید باعث جلال خداوند و رشد روحانی دیگران شود.

بعضی وقتها شناخت خواست خدا کار مشکلی می باشد بری اینکه باید برای شناخت و دانستن خواست او صبور باشیم. طبیعی است که ما می خواهیم همه خواست های خدا برای زندگی خودمان را یکجا بدانیم اما اینگونه نیست. او هر قدم یک خواست خود را برای ما آشکار می سازد تا یک قدم در ایمان و اعتماد به او بیشتر رشد کنیم. نکته مهم این است که همزمان بااینکه برای راهنمایی های بیشتر خداوند انتظار می کشیم باید کارهایی که می دانیم خوب هستند را انجام دهیم (یعقوب فصل 4 آیه 17).

ما در اکثر مواقع از خدا می خواهیم که مشخصات دقیق خواست خود را به ما نشان دهد، مثل اینکه: کجا کار کنیم، کجا زندگی کنیم، با چه کسی ازدواج کنیم، چه ماشینی بخریم و غیره. باید بدانیم که خدا به ما حق انتخاب می دهد و اگر صبور باشیم او به روشهای خودش ما را از گرفتن تصمیم های نادرست باز میدارد ( به اعمال رسولان فصل 16 آیه های 6 تا 7 ، مراجعه کنید)

هر چقدر ما فردی را بیشتر بشناسیم، با خواسته های او بیشتر آشنا می شویم. برای مثال، کودکی به خیابان شلوغی که توپش وسط آن خیابان بالا و پایین می پرد، نگاه می کند اما او دنبال توپش در آن خیابان شلوغ نمی دود برای اینکه میداند، پدرش نمی خواهد که او این کار را بکند. او برای هر موقعیت خاصی که برایش پیش می آید باید از پدرش راهنمایی بخواهد، او می داند که پدرش چه توصیه ای به او خواهد کرد برای اینکه پدرش را می شناسد. این رابطه بین ما و خداوند نیز وجود دارد. همچنان که ما قلب و جان خود را به خدا می سپاریم، از کلام او اطاعت می کنیم و به روح القدس تکیه می کنیم، در می یابیم که به ما فکری مانند فکر مسیح داده شده است (اول قرنتیان فصل 2 آیه 16).ما او را می شناسیم و این شناخت به ما کمک می کند تا خواست او را نیز بدانیم و هدایت خدا همیشه برای ما در دسترس خواهد بود.” صداقت نيكان آنها را نجات می‌دهد، ولی بدكاران در دام خيانت خود گرفتار می‌شوند” (امثال فصل 11 ایه 5).

اگر ما واقعا ایمان و اعتماد قلبی به خدا داشته باشیم و واقعا خواست او را برای زندگی خود بخواهیم، خدا خواست خود را درون قلب ما قرار خواهد داد. نکته کلیدی این است که باید خواست خدا را بخواهیم نه خواست خودمان.” با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد” (مزامیر فصل 37 آیه 4).