چگونه از نیروهای تاریکی آزاد شوم؟

کلام خدا در اول پطرس باب ۵ آیه ۸ میفرماید

هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد. شیطان همچون شیر غرانی است که به دنبال کسی میگردد که تا ببلعد. شیطان با جدیت در زندگی انسانها کار میکند تا زندگیها را نابود کند. او هیچ رحمت و محبتی ندارد. هیچ دلسوزی ندارد. او هیچ نشان و خصوصیتی از خدا ندارد. خدا، خدای زنده است. او خالق این جهان و هر چیزی در این جهان است. او خالق ماست. او یک خدای کامل است. او یک خدای پر از محبت است. او خدای جاودان است. او همه چیز است. اول قرنتیان باب ۱۵ آیه ۲۸ میفرماید،

‘هنگامی که همه چیز مطیع او گردید، خودِ پسر نیز مطیع آن کس خواهد شد که همه چیز را زیر پاهای او نهاد، تا خدا کل در کل باشد.

نادیده گرفتن دیوها و شیطان کار خود شیطان است. وقتی مردم میگویند، من نمیخواهم به دیوها فکر کنم، این خودش یک فکر شیطانی است. این یک روح دروغگوست. این یک روح فریبکار است. نباید فکر کنید که شما از خطر نیروهای شیطانی در امان هستید.

عبرانیان باب ۱۰ آیه ۳۹ میفرماید،

‘لیکن ما از کسانی نیستیم که به عقب برمی‌گردند و هلاک می‌شوند، بلکه از آنانیم که ایمان دارند و حیات می‌یابند.

در نقطه مقابل وقتی شما میگویید، من میخواهم از اینگونه مسایل روحانی به دور بمانم ، این به این معنی است که دیوها در حال صحبت کردن با شما هستند و حتی این خود شما نیستید که این سخنان را می گویید. بیشترین چیزی که شما را از مبارزه با دیوها دور نگه میدارد تا شما رهایی را تجربه کنید، خود دیوها هستند.

ما اینگونه میتوانیم بدانیم که در مرکز أراده خدا قرار داریم. مرکز أراده خدا این است، که باید بر ضد نیروهای نادیدنی که وجود دارند مبارزه کنیم.

افسسیان ۲: ۱-۲

‘و امّا شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید، و زمانی در آنها گام می‌زدید، آنگاه که از روشهای این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می‌کردید، از همان روحی که هم‌اکنون در سرکشان عمل می‌کند.

یکی از نامهایی که شیطان به آن نامیده می شود هست، رییس قدرت هوا. بنابراین در این جهان شیطان دارای قدرت است. اولین چیز این است که بدانیم شیطان دارای قدرت است. دومین چیز این است که بدانیم در یک دنیای لعنت شده زندگی میکنیم که بخاطر گناه حوا و آدم بود. سومین چیز این است که ما دارای یک ذات گناه آلودیم.

سه چیزی که بر ضد ما کار میکنند:

باید بدانیم که سه چیز در زندگی ما کار میکند و به ضد ما به عنوان انسان در عمل هستند. حال سوال این است که: چرا خدا اجازه می دهد که این سه چیز در زندگی ما اتفاق بیفتد؟ زیرا او می خواهد که ما به او وصل باشیم. ما باید به خدا بچسبیم. در میان همه این شرارتها، خدا می خواهد که فرزندانش به سوی او بروند. او میخواهد که فرزندانش به سوی پدر بازگشت کنند.

و ما این را در کتاب داوران می بینیم که یک نسل جدید از بنی اسراییل آمد و خدا عده ای از دشمنان را در آن نزدیکی قرار داد تا چگونگی مبارزه کردن را به بنی اسراییل بیاموزد. کتاب مقدس میگوید که خدا میخواست که دشمن در آنجا باشد تا به فرزندانش جنگ روحانی را بیاموزد.

داوران ۳: ۱-۲

‘اینانند اقوامی که خداوند باقی نهاد تا به واسطۀ آنها اسرائیل را بیازماید، یعنی تمام اسرائیلیانی را که همۀ جنگهای کنعان را تجربه نکرده بودند. این تنها از آن سبب بود که نسلهای بنی‌اسرائیل جنگ را بشناسند، و تا جنگ را به آنان که پیشتر جنگ‌ناآزموده بودند، تعلیم دهد

غلاطیان ۱:۵

‘مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید

دوم تیموتاووس ۷:۱

‘زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است

خدا ما را از چه چیزهایی آزاد کرد؟ بر روی صلیب، عیسی مسیح، ما را آزاد کرد از:

او ما را از لعنت ابدی آزاد کرد ( او ما را از سوختن در آتش جهنم رهایی داد)

 

او ما را از مریضی آزاد کرد – خدا از مریضی استفاده میکند تا ما را هرس کن، تصحیح کند، خالص بسازد، تغییر دهد، و تا اینکه ما به سوی او بازگشت کنیم. رومیان ۲۸:۸ میفرماید: زیرا به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و بر طبق أراده او فراخوانده شده اند همه چیزها با هم برای خیریت ایشان در کار است. بنابراین با تمام این نیروهای شرارت که در اطراف ما هستند، اگر خودمان را به خدا تسلیم کنیم، کلام خدا در یعقوب ۷:۴ میفرماید، خود را به خدا تسلیم کنید. در برابر ابلیس مقاومت کنید، و او از شما خواهد گریخت.

 

آیا امروز شما نیاز دارید که آزاد شوید؟ خود را به خدا تسلیم کن و در برابر شیطان ایستادگی کن و او از شما خواهد گریخت. هر چیزی که شما در جستجوی آن هستید، اگر آن چیز شفا، آزادی، آرامش است، باید ابتدا خود را به خدا تسلیم کنیم. عیسی مسیح فرمود، در من بمانید و من نیز در شما میمانم. هر چه بیشتر در خدا بمانیم، نیرومندتر خواهیم بود.

افسسیان ۱۳:۴

‘تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده، به بلندای کامل قامت مسیح برسیم

این کامل شدن چیست؟ کامل شدن در شناخت عیسی مسیح. وقتی عیسی مسیح ما را پر میسازد آنگاه از دنیا و گناه خالی میشویم.

عیسی مسیح آمد تا ما را از زنجیرها و اسارت هایمان در زندگی آزاد بسازد.

وقتی که نجات ما آغاز میشود. وقتی که عیسی مسیح را به قلب و زندگیمان دعوت میکنیم. وقتی که میگوییم عیسی بیا و خداوند زندگی من باش، میدانی چه اتفاق خواهد افتاد؟ شیطان دیگر نمیتواند زندگی تو را کنترل کند. دیگر بر طبق أراده و خواست شیطان زندگی نخواهیم کرد. دوم تیموتاووس ۲۶:۲

به محض اینکه زندگی ما با عیسی مسیح شروع میشود آنگاه آزادی ما در عیسی مسیح نیز آغاز میشود. دیگر مجبود نیستیم که در بدبختی زندگی کنیم. دیگر مجبور نیستیم که یک زندگی پر از نفرت داشته باشیم. دیگر نیاز نیست که در افسردگی زندگی کنیم. دیگر مجبور نیستیم که با افکارخودکشی زندگی کنیم. دیگر مجبور نیستیم تا اجازه دهیم شیطان زندگی، شادی، برکات و فرزندان ما را از ما بدزدد. و آنگاه وقتی ما آزاد میشویم، میتوانیم در نام عیسی مسیح باعث آزادی دیگران نیز باشیم.

#۱ سوال: چگونه دیوها وارد زندگی انسانها میشوند؟

اول از همه باید بدانیم که دیوها موجوداتی نادیدنی هستند. آنها از دنیای تاریکی هستند و نیاز دارند که در یک بدن فیزیکی زندگی کنند. آن بدن میتواند بدن یک شخص، انسان یا حیوان باشد. چگونه این را میدانیم؟ انجیل مرقس ۵: ۱-۱۳

این مرد در انجیل مرقس باب ۵، شش هزار دیو در درون خود داشت. این نشان میدهد که یک انسان چه ظرفیت بالایی برای شرارت میتواند داشته باشد. سپس آن دیوها از عیسی مسیح خداوند خواستند که آنها را به درون خوکهایی که آنجا بودند بفرستد. این خود دلیل دیگری مبنی بر این است که دیوها میتوانند وارد حیوانات نیز بشوند.

یکی از دلایلی که باعث میشود دیوها وارد زندگی یک شخص شوند این است تا زندگی او را از بین ببرند. در این مرد دیوزده یک روح مرگ وجود داشت. او خود را زخمی میکرد. او به خود آسیب میرساند و در نهایت خود را می کشت. این را نیز باید با احتیاط گفت که به احتمال خیلی زیاد در پشت هر خودکشی یک قدرت شیطانی وجود دارد.  سپس میبینیم که شش هزار دیو وارد دو هزار خوک شدند که به معنی سه دیو برای هر خوک و در نهایت میبینیم که این دیوها باعث مرگ خوکها شدند. این موضوع اینقدر جدی است.

اگر شما امروز با موضوع خودکشی دست و پنجه نرم میکنید باید بدانید که دیوها پشت این ماجرا و افکار هستند. این اتفاق در یک روز بوجود نمی آید. یک شخص یک روز صبح بلند نمیشود و نمیگوید که من میخواهم امروز خودکشی کنم.

میخواهم که شما این موضوع را به خوبی درک کنید تا بتوانید از این افکار و روح خودکشی آزاد شوید. شیطان مکر و فریب خود را همچون تار عنکبوت پهن میکند. شخصی که به فکر خودکشی می افتد در اثر اتفاقات و ضربه هایی که در طول زمان میخورد تصمیم به خودکشی میگیرد. انسانها با موضوعاتی همچون: طرد شدگی، تجاوز، ضربه های روحی و راونی و جسمی مختلف که در گذشته خورده اند در نهایت تصمیم به خودکشی میگیرند.  خاطراتی که شخص از گذشته خود دارد او را شکار میکند و به سوی خودکشی میکشاند. در واقع این خاطرات شخص نیست که او را به سوی مرگ میبرد بلکه این دیوها هستند که این خاطرات را به ذهن شخص می آورند تا شخص اسیر افکار بدی شود که از گذشته در زندگی خود داشته است.

خصوصیات دیوها

همجنسگرایی –

همجنسگرایی یک موضوع صد در صد شیطانی است. نیرویی که پشت همجنسگرایی وجود دارد یک نیروی شیطانی است.

این موضوع میتواند از رحم مادر اتفاق بیفتد. دیوزدگی میتواند از رحم مادر اتفاق بیفتد و همجنسگرایی نیز میتواند یکی از آنها باشد. همجنسگرایی در بیشتر موارد در دوران کودکی اتفاق می افتد. حتی میتواند در زمان کودکی و داشتن روابط سطحی جنسی در زمان کودکی باشد. این اتفاق میتواند بخاطر کمبود محبت در فرد بوجود بیاید. به عنوان مثال وقتی یک پدر، همسرخود را می زند و پسر این خانواده این صحنه ها را می بیند آنگاه از جنسیت خودش متنفر می شود و دیگر نمی خواهد که جنسیت یک مرد را داشته باشد. و یا گاهی در رابطه های جنسی بین اشخاص، شیطان در گوش شخص زمزمه میکند که تو میتوانی همجنس خودت را دوست داشته باشی و تو به همین شکل متولد شده ای و مشکلی نیست ک هبا همجنس خود رابطه داشته باشی.

شیطان همیشه با پیشنهاد کردن کار خود را شروع میکند. این یکی از خطرهای فریبنده شیطان است. او برای انجام کارهایش در ابتدا فرمان نمی دهد. او با پیشنهاد و یا سوال کار خود را شروع میکند. یکی از بهترین نمونه ها برای این موضوع پیشنهاد او به حوا بود. سپس شروع به سوال کرد که، آیا واقعا خدا این را گفته است؟

آیات کلام خدا

 

شیطان کار خود را با سوال یا پیشنهاد به پیش می برد و او یک دروغگوست، پس اولین کاری که نیاز است انجام دهیم این است که روح دروغ و فریب را بیرون کنیم. شیطان وقتی سخن میگوید از ذات خود که دروغ است سخن میگوید.

یوحنا ۴۴:۸

‘شما به پدرتان ابلیس تعلّق دارید و در پی انجام خواسته‌های اویید. او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هر گاه دروغ می‌گوید، از ذات خود می‌گوید؛ چرا که دروغگو و پدر همۀ دروغهاست

ایمان از شنیدن است

رومیان ۱۷:۱۰

‘پس ایمان از شنیدنِ پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدنِ پیام، از طریق کلام مسیح میسّر می‌شود

اشخاص همجنسگرا بیش از هر چیز دیگری به محبت نیاز دارند و این محبت باید محبت بی قید و شرط باشد.

 

یکی از بزرگترین اشتباهات مسیحیان و کلیسا این است که با کلماتی انسانی و دنیوی بر ضد همجنسگرایان سخن می گویند و آنان را محکوم میکنند در صورتیکه باید بدانیم این اشخاص در اسارت نیروهای تاریکی و شیطان هستند.

 این اشخاص نیز هیچ تفاوتی با دیگر قربانیانی که مورد سواستفاده قرار گرفته اند ندارند. ما باید از دیوها متنفر باشیم و عاشق انسانها باشیم.

آیا راههای دیگری برای وجود دیوها وجود دارد؟

 

از طریق اتفاقات تلخی که در زندگی اشخاص در کودکی می افتد. مثل تجاوز در کودکی، از دست دادن والدین، خودکشی والدین، دیوهای شهوت که از طریق پورنوگرافی، روسپی گری و سایر روشهای جنسی وارد افراد می شوند. گاهی أوقات دیوها از طریق چیزهایی که ما نباید ببینیم و یا لمس کنیم وارد زندگی و خود شخص می شوند. همچنین دیوها از طریق ترس وارد زندگی افراد می شوند.

یکی دیگر از راههایی که دیوها وارد زندگی افراد می شوند از طریق خشونت است. خشونت یک چیز شیطانی است که آن را به فراوانی در دنیای اسلام می بینیم. در انجیل یوحنا ۱۰:۱۰ می خوانیم، دزد می آید که بدزدد، بکشد و نابود کند اما من من آمده ام تا حیات ببخشم و آن را به فراوانی عطا کنم.

خشونت می کشد، می دزدد، و نابود می کند. هر نوع خشم غیر قابل کنترل از دیوها می باشد. اگر شما نمی توانید خشم خود را کنترل کنید و نمی توانید خویشتندار باشید که میوه روح القدس است بنابراین  باید بدانید که در پشت این خشم دیوها وجود دارند. ولی خبر خوش این است که شما می توانید از قدرت شیطان و دیوها آزاد شوید و رهایی بیابید.

ترس: هر کجا که ترس وجود دارد این ترس شیطانی است.

زیرا روحی که خدا به ما داده است نه روح ترس بلکه روح قوت، محبت و انضباط است. دوم تیموتاووس ۷:۱

دیو ترس. تنها ترسی که ما باید داشته باشیم ترس خداوند که یک ترس مقدس است می باشد. بغیر از ترس خداوند، سایر ترسها از قبیل ترس از آینده، ترس از دست دادن عزیزان، ترس شرمنده شدن، صحبت کردن، در تنهایی مردن، تاریکی، وحشت، به اندازه کافی خوب نبوده و… به یک نوعی از شیطان سرچشمه می گیرد.

افکار منفی …

هرگاه افکار منفی به سراغ ما می آید باید بدانیم که این افکار از دیوها هستند و نیروهای تاریکی در پشت آنهاست.

مذاهب دروغین

کسانی که میگویند مهم نیست چه دینی داری بلکه فقط انسانیت مهم است و در پشت مذاهب دروغین، نیروهای شیطانی وجود داردن. تعلیم عصر جدید نیز یک تعلیم شیطانی است. هر گاه شنیدید که کسی میگوید همه ادیان یک خدا را می پرستند، بدانید که ضد مسیح یا همان دجال در پشت آن سخنان است.

فرقه های دروغین کدامها هستند؟ شاهدان یهوه، مورمونها، اسلام، هندویسم، ادونتیست های روز هفتم، بودیسم و …

مدیتیشن، شعبده بازی، طالع بینی، کف بینی، احضار ارواح

چیزهایی که ما می بینیم و می شنویم – چشم چراغ بدن است. اگر چشمان تو سالم است، همه وجود تو پر از نور است. بسیار مهم است که ما چه چیزهایی نگاه میکنیم زیرا میتوانند ما را اسیر خود کنند.

فیلم های خون آشام

فیلم های ترسناک

فیلم هایی که هرگونه مسایل جنسی در آنهاست

فیلم هایی که خشونت بی اندازه دارند

حسادت و نااطاعتی

حسادت روح قتل به همراه خود می آورد

شیطان به خدا حسادت کرد

قاین به هابیل حسادت کرد

برادران یوسف به او حسادت کردند

شاول به داوود حسادت کرد و می خواست او را بکشد

فریسیان به عیسی حسادت کردند و او را مصلوب کردند

 

دیوها چگونه خودشان را نشان می دهند؟

مستقیما با آنها سخن بگویید

نام عیسی مسیح را برافرازید و جلال دهید

کلام خدا را اعلام کنید زیرا کلام خدا راست و حقیقت است

قدرت خون عیسی مسیح را اعلام کنید

چگونه از دیوها (جن ها) آزاد شویم؟

فروتن شوید و بدانید که نیاز به آزادی دارید

تصمیم بگیرید  –  من می خواهم آزاد شوم

به گناهان خود اعتراف کنید و از آنها توبه کنید

امثال سلیمان ۱۳:۲۸

اول یوحنا ۹:۱

از گناهان و دروغها و کارهای اشتباهی که انجام می دادید دوری کند

خداوند را ستایش و پرستش کنید

دعای آزادی از دیوها (جن ها)

امروز عهد و قرار خودم را با شیطان و دروغهایش میشکنم و حقیقت کلام خدا را باور می کنم و دریافت می نمایم و توبه میکنم از ———. من اخراج میکنم دیوهایی که در پشت موضوع———- هستند.

این موضوع را به زیر خون عیسی مسیح می آورم و به شیطان و دیوها فرمان می دهم که در نام عیسی مسیح هرگز دوباره بازنگردند. بین خودم و شیطان فاصله می گذارم در نام و با خون عیسی مسیح. و همچنین بین خانواده ام و شیطان فاصله می گذارم در نام و با خون عیسی مسیح خداوند. آمین

چگونه از آزادی خودم از دیوها محافظت کنم؟

اگر از آزادی خود از دیوها و ارواح شریر مراقبت نکنید، شرایط شما می تواند هفت برابر بدتر شود. با دعا و کلام خداوند (انجیل) از آزادی خود محافظت کنید. روح القدس شما را پر می سازد و محافظت می کند.