پیشنهادهایی برای روزه گرفتن

پیشنهادهایی برای روزه گرفتن

شما را تشویق میکنم که با یک دکتر مشورت کنید اما اول از خدا اطاعت کنید

ابتدا دعا کنید. نه خواست شما بلکه اجازه دهید که اراده خدا در زندگی شما انجام شود.

خود را فروتن سازید و روحیه تسلیم شدن در برابر خدا داشته باشید. روزه گرفتن ما را از دیگرانی که روزه نمی گیرند بهتر نمی کند. اجازه ندهید که غرور مذهبی وارد قلب شما شود. روزه گرفتن برای ما خوب است و همچنین سودمند است در رابطه ما با خدا. روزه گرفتن به ما یک دید و چشم انداز جدید می دهد وقتی که ما در پی ارضای نفس خود نیستیم.

برنامه خود را طوری تنظیم کنید که زمان دعا، مطالعه کلام و راز و نیاز بیشتری با خدا داشته باشید. سپس بسیار شگفت زده خواهید شد که چقدر بیشتر می توانید صدای خدا را در زمانی که روزه می گیرید بشنوید. در زمان روزه گرفتن حتی می تواند این اتفاق بیفتد که ناتوانی شما در شنیدن صدای خدا از بین برود.

روزه گرفتن باید در خفا باشد، اما من به خانواده و دوستان نزدیک خود می گویم اگر برای مدتی طولانی می خواهم روزه بگیرم و دو دلیل برای گفتن این موضوع به آنها دارم: ۱) که مرا در زمان روزه حمایت کنند و همچنین برای من دعا کنند. از آنها درخواست میکنم که غذا به من تعارف نکنند (لطفا مرا وسوسه نکنید). ۲) دلیل دومی که من به آنها می گویم روزه هستم این است که از من ناراحت نشوند اگر مرا به خانه هایشان برای غذا دعوت کردند و من به آنجا نرفتم. تا آنجایی که قصد ریا و فخر فروشی نداشته باشیم و می خواهیم دیگران ما را حمایت کنند، مشکلی نیست که به آنها بگوییم که ما روزه هستیم. همیشه انگیزه قلب خود را بررسی کنید. روزه گرفتن برای فروتن شدن ماست. ما نباید نسبت به دیگرانی که روزه نمی گیرند احساس برتری کنیم.

تمام صداهایی را که باعث آزار شما می شوند در زمان روزه گرفتن را ببندید. من حدود ۷۰ درصد پیغامهای غیر ضروری خود را در زمان روزه گرفتن قطع می کنم. و باید به شما بگویم که این کار چه تفاوتی در زندگی من ایجاد کرده است. با این کار بیشتر ثمربخش بوده ام و همچنین وقت بیشتری با خدا و خانواده ام دارم. پس به شما نیز توصیه می کنم که این کار را انجام دهید مخصوصا در زمانی که روزه می گیرید.

دشمن ما شیطان بسیار با ما مخالفت خواهد کرد! لطفا این را بدانید که در شروع روزه گرفتن برای زمانی موقت ممکن است دچار سردرد، بی نظمی در خواب، بوی بد دهان، تغییر اخلاق شوید. یا ممکن است در این زمان بخاطر پایین آمدن قند خون بسیار تحریک پذیر و حساس شوید. شیطان هر کاری انجام می دهد که شما از روزه گرفتن منصرف شوید. او به هر روشی شما را وسوسه می کند. از لحاظ ذهنی آماده باشید تا با وسوسه های شیطان که تلاش می کند شما روزه خود را بشکنید مقابله کنید. در گذشته شیطان در قلب و فکر من ترس را قرار می داد که گاهی اوقات در دوران روزه گرفتن دچار حمله قلبی شوم. به یاد داشته باشید که او پدر همه دروغهاست، همانطور که عیسی او را اینگونه نامید. لطفا بسیار آماده باشید و بدانید که او حتی از انسانها برای ضربه زدن به ما استفاده می کند.

به شما پیشنهاد می کنم که به جشنهایی که خوردنی در آنها هست نروید. چرا؟ چونکه سه روز اول روزه گرفتن بسیار سخت است. بعد از گذشت آن سه روز، شما به طور عادی دیگر به دنبال غذا نمی گردید. بعد از سه روز، بدن شما خود را تطبیق می دهد و شما به راحتی وسوسه نخواهید شد.

محیط اطراف خود را آرام کنید، حداقل در شروع روزه گرفتن. هر چه بیشتر مضطرب باشید بیشتر به دنبال غذا خواهید بود تا به شما آرامش دهد. این اتفاق برای من افتاده است. من تحت فشار بسیار زیاد در گذشته روزه خود را شکسته ام. این را به شما گفتم که بدانید این اتفاق می تواند در این سفری که برای روزه گرفتن دارید برای شما اتفاق بیفتد. ما شکست می خوریم اما دوباره بلند می شویم و پیروز خواهیم شد. خداوند ما مهربان است!

در دوران روزه، غیبت نکنید (هر چند ما نباید هرگز غیبت کنیم) و غر نزنید و دعوا نکنید. نیکویی کنید. از مظلومان و یتیمان حمایت کنید.

برطبق اشعیا ۵۸: ۲-۱۲.

‘زیرا آنان هر روزه مرا می‌جویند، چنانکه گویی به شناخت راههای من رغبت دارند؛ همچون قومی پارسا می‌نمایند، همچون قومی که قانون خدای خویش را ترک نکرده باشند. دربارۀ قوانین عادلانه از من پُرسش می‌کنند، و چنان می‌نمایند که از تقرب جستن به خدا مسرورند. می‌گویند: ”چرا روزه گرفتیم و تو ندیدی؟ جان خویش را رنجور ساختیم و درنیافتی؟“ «از آن رو که شما در ایام روزۀ خویش، خشنودی خود را می‌جویید و بر کارگران خود ظلم روا می‌دارید. اینک به جهت نزاع و کشمکش روزه می‌گیرید، برای اینکه شریرانه به یکدیگر مشت بزنید. با چنین روزه‌ای، نمی‌توانید صدای خود را در عرش برین بشنوانید. آیا روزه‌ای که من می‌پسندم این است؟ روزی که آدمی جان خود را رنجور سازد، سر خویش را همچون نی خم کند، و بر پلاس و خاکستر بخوابد؟ آیا این است آنچه روزه‌اش می‌نامید و آن را روز مقبول خداوند می‌خوانید؟ «آیا روزه‌ای که من می‌پسندم این نیست که زنجیر بی‌عدالتی را بگشایی، و بندهای یوغ را باز کنی؟ مظلومان را آزاد سازی، و هر یوغ را بشکنی؟ که نان خود را با گرسنگان قسمت کنی و فقیرانِ بی‌خانمان را به خانۀ خویش آوری؟ و چون برهنه‌ای بینی، او را بپوشانی و از آن که از گوشت تن توست، خود را پنهان نسازی؟ آنگاه نور تو همچون فجر طلوع خواهد کرد، و صحت تو به‌زودی خواهد رویید؛ پارسایی‌ات پیشاپیش تو خواهد خرامید، و جلال خداوند از پشت نگاهبان تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد نمود؛ یاری خواهی طلبید و او خواهد گفت: ”اینک حاضرم!“ «اگر یوغ ستم و انگشت اشاره را از خود دور کنی، و از بدگویی بپرهیزی؛ اگر تمامی همّ خود را وقف گرسنگان کنی و جان ستمدیدگان را سیر سازی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و شبِ تو همچون نیمروز روشن خواهد بود. خداوند پیوسته تو را هدایت خواهد کرد، و جان تو را در بیابان سوزناک سیر خواهد نمود؛ به استخوانهایت قوّت خواهد بخشید، و تو چون باغی خواهی بود سیراب و چشمه‌ای که آبش کم نشود. قوم تو ویرانه‌های کهن را بنا خواهند کرد، و بنیانهای ایام سَلَف را بر پا خواهند داشت. و تو را بنا کننده دیوارهای شکسته خواهند خواند و مرمت‌گر کوچه‌ها به جهت سکونت

                        آیاتی از کلام خدا درباره دعا و روزه گرفتن

 

انجیل متی ۶: ۵-۷

هنگامی که دعا می‌کنی، همچون ریاکاران مباش که دوست می‌دارند در کنیسه‌ها و سَرِ کوچه‌ها ایستاده، دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین، به شما می‌گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته‌اند. امّا تو، هنگامی که دعا می‌کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. «همچنین، هنگام دعا، عباراتی توخالی تکرار مکنید، آن‌گونه که اقوام بت‌پرست می‌کنند، زیرا می‌پندارند به سبب زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می‌شود

انجیل متی ۶: ۱۶-۱۸

‘«هنگامی که دعا می‌کنی، همچون ریاکاران مباش که دوست می‌دارند در کنیسه‌ها و سَرِ کوچه‌ها ایستاده، دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین، به شما می‌گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافته‌اند. امّا تو، هنگامی که دعا می‌کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. «همچنین، هنگام دعا، عباراتی توخالی تکرار مکنید، آن‌گونه که اقوام بت‌پرست می‌کنند، زیرا می‌پندارند به سبب زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می‌شود. «هنگامی که روزه می‌گیرید، مانند ریاکاران تُرشرو مباشید، زیرا آنان حالت چهرۀ خود را دگرگون می‌کنند تا نزد مردم، روزه‌دار بنمایند. آمین، به شما می‌گویم، که پاداش خود را به تمامی یافته‌اند. امّا تو چون روزه می‌گیری، به سر خود روغن بزن و صورت خود را بشوی تا روزۀ تو بر مردم عیان نباشد، بلکه بر پدر تو که در نهان است، و پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد

دوم تواریخ ۱۴:۷

‘چنانچه قوم من که به نام من خوانده می‌شوند خود را فروتن سازند و دعا کرده، روی مرا بجویند و از راههای بد خویش بازگشت کنند، آنگاه من از آسمان خواهم شنید و گناهشان را آمرزیده، سرزمینشان را شفا خواهم بخشید

فیلیپیان ۶:۴

‘برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید

دانیال ۳:۹

‘پس روی خود را به سوی خداوندگارْ خدا متوجه ساختم تا با دعا و التماس و روزه و پلاس و خاکستر مسئلت نمایم

اول تواریخ ۱۱:۱۶

خداوند و قوّت او را بطلبید؛

پیوسته جویای روی او باشید

رومیان ۱۲:۱۲

‘در امیدْ شادمان، در سختیها شکیبا و در دعا ثابت‌قدم باشید

لوقا ۱۲:۶

‘یکی از آن روزها، عیسی برای دعا به کوهی رفت و شب را در عبادت خدا به صبح رساند

اعمال رسولان ۲۳:۱۴

‘ایشان در هر کلیسا مشایخ بر ایمانداران گماشتند و با دعا و روزه آنها را به خداوندی که به وی ایمان آورده بودند، سپردند

افسسیان ۱۸:۶

‘و در همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدسین دعا کنید

اعمال رسولان ۲:۱۳

‘هنگامی که ایشان در عبادت خداوند و روزه به سر می‌بردند، روح‌القدس گفت: «برنابا و سولُس را برای من جدا سازید، به جهت کاری که ایشان را بدان فرا خوانده‌ام

رومیان ۲۶:۸

‘و روح نیز در ضعف ما به یاری‌مان می‌آید، زیرا نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم. امّا روح با ناله‌هایی بیان‌ناشدنی، برای ما شفاعت می‌کند

متی ۴۱:۲۶

‘بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است، امّا جسم ناتوان.»

مزمور ۱۳:۳۵

‘اما آنگاه که ایشان بیمار بودند، من پلاس در بر می‌کردم، و جان خویش به روزه‌داری رنجور می‌ساختم. چون دعایم بی‌جواب بازمی‌گشت،

نحمیا ۴:۱

‘چون این سخنان را شنیدم، نشستم و گریستم و روزهایی چند ماتم گرفتم و در حضور خدای آسمانها روزه داشته، دعا کردم

اشعیا ۵۸: ۱-۷

‘«فریاد بلند برآور و دریغ مدار؛ آواز خود را همچون کرّنا بلند کرده، به قوم من عِصیانشان را و به خاندان یعقوب گناهانشان را اعلام کن. زیرا آنان هر روزه مرا می‌جویند، چنانکه گویی به شناخت راههای من رغبت دارند؛ همچون قومی پارسا می‌نمایند، همچون قومی که قانون خدای خویش را ترک نکرده باشند. دربارۀ قوانین عادلانه از من پُرسش می‌کنند، و چنان می‌نمایند که از تقرب جستن به خدا مسرورند. می‌گویند: ”چرا روزه گرفتیم و تو ندیدی؟ جان خویش را رنجور ساختیم و درنیافتی؟“ «از آن رو که شما در ایام روزۀ خویش، خشنودی خود را می‌جویید و بر کارگران خود ظلم روا می‌دارید. اینک به جهت نزاع و کشمکش روزه می‌گیرید، برای اینکه شریرانه به یکدیگر مشت بزنید. با چنین روزه‌ای، نمی‌توانید صدای خود را در عرش برین بشنوانید. آیا روزه‌ای که من می‌پسندم این است؟ روزی که آدمی جان خود را رنجور سازد، سر خویش را همچون نی خم کند، و بر پلاس و خاکستر بخوابد؟ آیا این است آنچه روزه‌اش می‌نامید و آن را روز مقبول خداوند می‌خوانید؟ «آیا روزه‌ای که من می‌پسندم این نیست که زنجیر بی‌عدالتی را بگشایی، و بندهای یوغ را باز کنی؟ مظلومان را آزاد سازی، و هر یوغ را بشکنی؟ که نان خود را با گرسنگان قسمت کنی و فقیرانِ بی‌خانمان را به خانۀ خویش آوری؟ و چون برهنه‌ای بینی، او را بپوشانی و از آن که از گوشت تن توست، خود را پنهان نسازی؟

 

یوییل ۲: ۱۲-۱۴

‘خداوند می‌فرماید: «با این حال، حتی همین الان با تمامی دل خود، و با روزه و گریه و ماتم، نزد من بازگشت کنید؛ دل خود را چاک زنید، نه جامۀ خویش را.» به سوی یهوه خدای خود بازگشت کنید زیرا او فیاض و رحیم است، دیرخشم و آکنده از محبت، و از بلا منصرف می‌شود. کسی چه دانَد؟ شاید برگردد و منصرف شده، از پس خود برکتی باقی گذارد، یعنی هدیۀ آردی و هدیۀ ریختنی را برای یهوه خدای شما. ‘

 

قدرت روزه گرفتن

 

روزه گرفتن ابزاری است بسیار قوی برای بدست آوردن موفقیت در بسیاری از شرایط. روزه گرفتن برکات بسیار زیادی برای سلامتی و رشد روحانی شما در مسیح دارد.

چرا ما نیاز داریم که روزه بگیریم؟

 

آیا کوههایی در زندگی شما هست که نیاز به جابجا شدن دارند؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا غولهایی در زندگی شما هست که نیاز دارید آنها را شکست دهید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به موفقیت دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به احیا شدن دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به شفا دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به معجزه دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به شفای درونی دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به رهایی دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به آشتی کردن دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا می خواهید که عزیزانتان نجات یابند؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به هدایت روح القدس دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا می خواهید از عیسی پر شوید و از خود خالی شوید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به بیداری روحانی دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا می خواهید از خدا بشنوید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا پریشان هستید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا با چالشها، مخالفتها، و جفا روبرو هستید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا دید و رویای بزرگی دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز به چیزی دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا دشمنان بسیاری دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا نیاز دارید که قلعه ها را فتح کنید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا در زندگی و کار خود گرفتار شده اید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا مشکلات زناشویی دارید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا می خواهید کشورتان به کشوری برای خدا تبدیل شود؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا می خواهید که یک بیداری روحانی شما در میان ملت شما ایجاد شود؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا می خواهید که در رابطه خود با عمیق تر شوید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

آیا می خواهید که غیرت و آتش بیشتری برای خدا داشته باشید؟ روزه بگیرید و دعا کنید

شما به این احتیاج دارید!

 

روزه گرفتن کار راحتی نیست و متاسفانه چیز رایجی در مسیحیان امروزه نیست. عیسی مسیح برای چهل روز روزه گرفت، که این کار او به ما تاکید می کند که چقدر روزه گرفتن مهم است و ما باید در این زمینه از عیسی پیروی کنیم. من میخواهم چند روش با ارزش و تشویق کننده را به شما پیشنهاد کنم تا شاید نگاه شما را نسبت به روزه گرفتن عوض کند و به شما کمک کند که روزه گرفتن را بخشی از زندگی روزمره خود بسازید.

این موضوع بسیار مهم است که بدانید که روزه گرفتن نوعی قربانی دادن و فداکاریست. روزه گرفتن کار راحتی نیست. وقتی روزه می گیریم، جسم خود را می کشیم و به خدا می گوییم که خداوند من تو را بیشتر از غذا دوست دارم. ما می توانیم شادی کنیم زیرا روزه گرفتن می تواند باعث شود تا زنجیرها و بستگی ها در زندگی ما شکسته شوند در قدرت نام عیسی مسیح. خدا کوههای زندگی شما را جابجا می کند وقتی که خود را به او تسلیم می کنید و از لحاظ جسمی ضعیف می شوید. او قوت شما خواهد بود. بارها و بارها شهادتهایی وجود دارد که چگونه در اثر روزه گرفتن، شفا و آزادی در زندگی ایمانداران ایجاد شده است. شما نیز می توانید اینچنین شهادتی داشته باشید.

ما ایمان داریم که سه نوع مختلف روزه گرفتن در کتاب مقدس وجود دارد. ما به آیاتی در کتاب مقدس درباره روزه گرفتن اشاره خواهیم کرد و همچنین یک نوع چهارم روزه گرفتن را نیز به شما معرفی میکنیم که برای زندگی در دنیای امروز مناسب است. شما می توانید همه این چهار نوع روزه را مطالعه کنید و ببینید که کدامیک از این نوع روزه ها برای شما مناسب تر است.

۱ روزه کامل: این نوع روزه می تواند در شرایط حساس و خاص انجام شود. این نوع روزه می تواند که یک رهایی و پیروزی در شرایط بسیار حاد زندگی شما ایجاد کند. اگر بر سر یک دوراهی بسیار بزرگ قرار دارید و یا یک ملت با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو هستند می توانید این نوع روزه را بگیرید. این نوع روزه را می توانید به تنهایی یا با مشارکت دیگران بگیرید.

این نوع روزه یک روزه سه روزه است که در آن هیچ آب و یا غذایی نمی خورید. این نوع روزه را در کتاب استر مشاهده می کنیم. ملکه استر همه قوم اسراییل را برای رهایی قوم خدا به روزه گرفتن دعوت می کند. من هرگز روزه بدون آب بیش از یک روز نگرفته ام. حتما به شما توصیه می کنم که بدون مشورت دکتر و همچنین مهمتر، بدون هدایت روح القدس، بدن خود را از آب محروم نکنید. این یک موضوع بسیار شگفت انگیز است که بدن انسان برای روزهای متوالی می تواند بدون غذا سر کند اما بدون آب نه. اما اگر خدا شما را به این نوع روزه دعوت می کند، همیشه ابتدا از خدا اطاعت کنید.

همانطور که در آیات زیر مشاهده میکنید، می بینیم که ملکه استر چگونه مردم را دعوت می کند که سه روز بدون آب و غذا روزه بگیرند. همچنین، یونس نیز به همین شکل روزه می گیرد.

استر ۱۶:۴

‘«برو و همۀ یهودیان را که در شوش هستند، گرد آور و برای من روزه گرفته، سه شبانه‌روز نه چیزی بخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمه‌هایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت. آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هرچند خلاف قانون است؛ و اگر هلاک شدم، هلاک شدم

یونس ۳: ۶-۱۰

‘چون خبر این وقایع به پادشاه نینوا رسید، از تخت خود برخاست و ردای شاهانه بَر کنده، پلاس در بر کرد و بر خاکستر نشست. آنگاه در سراسر نینوا ندا در داده، گفت: «به فرمان پادشاه و بزرگانش، هیچ انسان یا حیوان، گله یا رمه، نباید چیزی بخورند یا بچرند یا بیاشامند. انسان و حیوان باید پلاس بپوشند و به درگاه خدا فریاد بلند سر دهند و هر یک از راههای بد و از خشونت دستان خویش بازگشت کنند. کسی چه داند؟ شاید خدا منصرف شده، به رحم آید و خشم تند خویش بازدارد، تا هلاک نشویم.» چون خدا عمل آنان را دید و اینکه چگونه از راههای بد خویش بازگشتند، منصرف شده، بلایی را که بدان تهدیدشان کرده بود بر سرشان نیاورد

۲ روزه ماوراالطبیعی: این نوع روزه بیشتر شناخته شده است برای خدمت کشیشی و یا برای یک خدمت در سطحی بالا و یا یک وظیفه مقدس. این نوع روزه نیز بدون غذا و آب است و شبیه روزه نوع اول است که معرفی کردیم اما مدت این روزه ۴۰ روز است. موسی دوبار این روزه را گرفت و به مدت چهل روز چیزی نخورد و ننوشید. این موسی بود که صندوق عهد و ده فرمان را به بنی اسراییل داد. این اول شریعتی بود که به دستان خدا نوشته شد و به انسان داده شد. همچنین ما عیسی مسیح را می بینیم که برای چهل روز در بیابان روزه می گیرد. سپس خدمت زمین او آغاز می شود. شما می توانید در هر دو مورد ببینید که مسیولیتهای بسیار سنگین روحانی پیش روی هر کدام از این اشخاص بود. من واقعا آرزو میکنم که هر شبانی قبل از اینکه خدمت خود را آغاز کند این نوع روزه را می گرفت. من عده  کمی را می شناسم که این روزه را گرفته اند ولی به همراه آب خوردن، بنابراین قبل از گرفتن این نوع روزه حتما با دکتر خود مشورت کنید. اما خدا را بالاتر از همه اطاعت کنید.

خروج ۲۸:۳۴

 

‘موسی چهل شبانه روز آنجا با خداوند بود، بی‌آنکه نان بخورد یا آب بنوشد. و خداوند بر آن لوحها کلام عهد، یعنی ده فرمان را نگاشت

۳ روزه دانیال: دوری کردن از بعضی غذاها و بطور خاص غذاهای گرانقیمت و خاص برای یک مدت. یا اینکه می شود برای مدتی فقط آب میوه و یا مایعات خورد. دانیال برای بیست و یک روز فقط سبزیجات و حبوبات خورد. دانیال در این زمان، نان نخورد، آب میوه نخورد، قهوه نخورد و همینطور هیچ چیز شیرین نیز نخورد. در این نوع روزه شما غذاهایی را که برای شما لذت بخش است را نمی خورید. در این نوع روزه شما می توانید نان بخورید اما به مقدارکم. هدف این نوع روزه این است که خودتان را تحت انضباط در بیاورید و نفس خود را انکار کنید. در این نوع روزه به رستورانها تجملاتی نروید. نیاز هست که وقتی این نوع روزه را می گیرید مراقب باشید زیرا عده ای از مردم با اینکه این نوع روزه را می گیرند ولی حبوبات به مقدار بسیار زیادی می خورند وهمچنین پروتیین و سبزیجات و میوه های با کربو هیدرات بالا. به یاد داشته باشید که شما نمیتوانید خدا را فریب دهد. روزه باید قربانی دادن و فداکاری باشد.

دانیال ۱۰: ۱۱-۱۲

‘سپس مرا گفت: «ای دانیال، ای مرد بسیار محبوب، سخنانی را که به تو می‌گویم ملاحظه کن و بر پا بایست، زیرا که اکنون نزد تو فرستاده شده‌ام.» چون این سخن را به من می‌گفت، لرزان ایستادم. آنگاه مرا گفت: «ای دانیال مترس، زیرا از روز نخست که دل خود را بر آن نهادی تا بفهمی و خود را در پیشگاه خدای خود فروتن سازی، سخنانت مستجاب شد و من به سبب سخنانت آمده‌ام

۴ روزه گرفتن برای مقابله با افراط و زیاده روی: به عنوان مسیحیان ما باید به هدایت روح القدس گوش دهیم. خدا با ما به صورت شخصی صحبت می کند و او می خواهد که ما در زندگی خود قربانی بگذرانیم و فداکاری و از خودگذشتگی داشته باشیم. این می تواند شما روزه گرفتن برای چیزهای مختلفی باشد از قبیل روزه گرفتن برای قهوه، دسر، تلویزیون و رسانه های اجتماعی و تلفن همراه. روزه گرفتن برای خودداری از خرید کردن و همچنی همیشه آنلاین بودن. من معمولا چند روز در هفته روزه می گیرم و فقط یک وعده در روز می خورم. به این شکل که صبحانه و نهار نمی خورم و فقط شام می خورم. اگر می خواهید که بدن خود را برای یک روزه طولانی مدت تربیت کند، این نوع روزه می تواند بهترین نوع برای شروع کار باشد.