نگرانی

در جامعه امروز، نگرانی بسیار شایع است. این موضوع بر روی چهل میلیون آمریکایی اثر گذاشته است و این آمار رو به افزایش است. نگرانی تبدیل به شایع ترین بیماری روانی شده است. اگر شما هم با نگرانی دست و پنجه نرم می کنید، بدانید که تنها نیستید.

نگرانی می تواند با احساساتی همچون اظطراب، ترس و وحشت نیز تعریف شود. نگرانی می تواند باعث بی خوابی، کم خوراک شدن و عدم اعتماد به نفس شود.

چرا نگرانی تا به این حد موضوع مهمی است؟ نگرانی چگونه رشد می کند و تبدیل به مشکلی می شود که زندگی و همه چیز ما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

اول از همه باید بگویم که نگرانی، اراده خدا برای زندگی ما نیست. اراده خدا برای ما، داشتن زندگی و آن هم به فراوانی است. رساله رومیان ۱۷:۱۴ می فرماید، پادشاهی خدا پارسایی، آرامش و شادی در روح القدس است. این سه چیز در نقطه مقابل نگرانی قرار دارند. خدا به ما برنامه ای داده است تا بتوانیم در آرامش زندگی کنیم و مهم نیست که چه چیزی در دور و بر ما در حال اتفاق افتادن است. نگرانی، آرامش ما را می دزدد.

نگرانی چگونه تبدیل به یک دژ بلند در زندگی ما می شود؟ ریشه نگران، ترس است. در زمانی از زندگی ما، دری را به روی ترس باز کرده ایم. ممکن است که این ترس مربوط به اتفاقی باشد که در کودکی ما افتاده، موضوعی همچون تصادف، یا زندگی کردن با شخصی که بسیار ترسو بوده است و همیشه می ترسیده است. وقتی که این در در زندگی ما باز می ماند باعث می شود که اجازه دهیم هر نوع افکار، پیشنهادات که به ذهن می میایند بخاطر ترس ما در فکر ما پذیرفته شوند و روح ترس زندگی ما را در بر بگیرد. و سپس روح ترس هر روز در ما قویتر و قویتر می شود و باعث می شود که هرگز نتوانیم در آرامش و پیروزی زندگی کنیم.

کلام خدا می فرماید که خدا روح ترس را به ما نداده است بلکه روح قوت، محبت و انظباط. دوم تیموتاووس ۷:۱ . اراده خدا برای ما این است که  قدرتی را که او به ما بخشیده است را به طور کامل دریافت کنیم. این قدرت خدا می تواند باعث شود که ریشه ترس در زندگی ما ریشه کن شود. ما می توانیم در اولین قدم شروع به توبه از نگرانی و ترست کنیم. وقتی این کار را انجام دادیم، می توانیم به روح ترس که در ما ساکن شده است فرمان دهیم تا ما را رها کند زیرا روح ترس هیچ حقی بر ما ندارد. و سپس می توانیم که محبت کامل خدا را بطلبیم تا ما را پر بسازد و ترس و نگرانی جای خود را به محبت خدا در زندگی ما بدهند.

باید بسیار مراقب باشیم زیرا وقتی ترس از زندگی ما بیرون می رود باز هم می خواهد که به درون و زندگی ما وارد شود. وقتی ترس برای سالها در زندگی ما وجود داشته، اگر دقت نکنیم و مراقب نباشیم می تواند به راحتی بازهم به زندگی ما وارد شود. اما به یاد داشته باشید که خداوند به شما اقتدار بخشیده است که به ضد ترس بایستید. همواره خود را با حقیقت کلام خدا تقویت کنید تا بخشهای ضعیف در زندگی شما که تحت تاثیر ترس بوده اند با قوت و محبت خدا پر و تقویت شوند. از خدا بخواهید که بر شما آشکار کند که او نه تنها خدای شما بلکه پدری نیکو و پرمحبت است. ایمان داشته باشید که او هرگز شما را ترک و رها نمی کند. وقتی که فکر و تمرکز خود را بر روی خدا معطوف می کنید، او شما را در آرامش کامل ساکن خواهد کرد. اشعیا ۳:۲۶