ما با خدا همکار هستیم

ما با خدا همکار هستیم

ما همکاران خدا هستیم. خدا همه چیز را در مورد ما میداند… همه جزییات زندگی ما را میداند. او خالق ماست و زندگی ما را طراحی کرده است قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم
دیدگانت کالبد شکل ناگرفته مرا می دید
همه روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید
پیش از آنکه هیچیک هنوز پدید آمده باشد. مزمور ۱۶:۱۳۹

خدا همیشه به ما فکر میکند. در واقع، افکار او درباره ما بیش از شنهای ساحل است. خدای حقیقی به ما بسیار علاقمند است. مزمور ۱۳۹ میگوید که او از نشست و برخاست ما نیز باخبر است. او میداند که ما به چه فکر میکنیم. او وقتی که از جایی به جای دیگر می رویم ما را می بیند. وقتی که در خانه و در حال استراحت کردن هستیم او ما را می بیند. او میداند که ما چه میخواهیم بگوییم، حتی قبل از آنکه بگوییم. او در تمام طول روز در کنار ماست. وقتی که در حال آماده کردن غذا هستیم، وقتی که باغبانی میکنیم، وقتی به سر کار می رویم، وقتی به خرید میرویم، وقتی که با خانواده وقت میگذرانیم و وقتی که تنها هستیم او ما را می بیند و در کنار ماست

برای بعضی از ما تصور این موضوع که خالق ما عاشق ماست و ما را دوست دارد و به تمامی قسمتهای زندگی ما علاقمند است بسیار سخت است. برای بعضی از ما هیچکسی بر روی زمین نیست که به ما توجه کند و یا به ما علاقمند باشد. بعضی از ما هیچگونه رابطه عاشقانه ای با کسی نداریم

این خدای عظیم کیست که اینقدر عاشق ماست و به ما علاقمند است؟ این خدا کیست که مشتاق داشتن رابطه با ماست؟ چطور میتوانم او را بشناسم؟

ما میتوانیم او را بشناسیم اگر با او رابطه ای نزدیک داشته باشیم. اما بخاطر گناه فاصله بسیار زیادی بین ما و خدا وجود دارد و این باعث شده که ما نتوانیم او را بشناسیم. خدا مقدس و کامل است و ما گناهکار هستیم، بنابراین از خدا جدا شده ایم. بنابراین به این خاطر که از خدا جدا هستیم نمیتوانیم او را بشناسیم. این جدایی باید برداشته شود تا بتوانیم او را بشناسیم و در یک رابطه بسیار نزدیک با او باشیم برای همیشه. به نظر این موضوع غیر ممکن میباشد اما با خدا همه چیز ممکن است. در واقع او قادر است که این کار ناممکن را انجام دهد.

خدا از ازل یک نقشه داشته است. او پسر خود عیسی مسیح را به شکل انسان به زمین فرستاد. عیسی مسیح یک زندگی پاک و بدون گناه بر روی زمین داشت اما تصمیم گرفت که زندگی خود را برای ما فدا کند و بر روی صلیب به خاطر گناهان ما بمیرد تا ما بتوانیم یک رابطه نزدیک با خدای پدر داشته باشیم. او بخاطر گناهان ما مرد. عیسی مسیح تنها راه برای برداشتن این فاصله بین ما و خدای کامل است.

کتاب مقدس میگوید، در انجیل یوحنا ۱۶:۳ که خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. این برای شما بسیار ضروریست که به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا ایمان بیاورید. او جان خود را بر روی صلیب برای گناهان شما فدا کرد. از او بطلبید تا شما را ببخشد و گناهان شما را پاک کند. او را سپاس بگویید که گناهان شما را بخشیده است و شما را نجات داده است. شما یک زندگی پر از شادی و آرامش همراه با اطمینان از اینکه تا ابد با خدا خواهید بود را تجربه خواهید کرد. خدا خواهان داشتن رابطه با شماست و میخواهد که شما تا ابد با او باشید. خدا عاشق شماست و به شما بسیار علاقمند است و کارهایی که شما انجام می دهید برای او مهم است.