قطع کردن ریشه تلخی

 

مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود، و هیچ ریشۀ تلخی نمو نکند، مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کن عبرانیان ۱۵:۱۲

 

تعریف تلخی:

خشم یا دلشکستگی از رفتار غیر عادلانه – رنجش

چند بار تا به حال شما چنین احساسی نسبت به یک انسان دیگر داشته اید؟

تلخی و رنجش در زندگی روزانه بارها اتفاق می افتد اما نیاز هست که آن را بشناسیم و به عنوان یک اتفاق عادی به آن نگاه نکنیم.

خدا هرگز نمی خواهد که ما رنجش را با خود به همراه داشته باشیم. به همین دلیل است که عیسی مسیح به ما میگوید، که دشمنان خود را همچون خویشتن دوست داشته باشیم. مرقس ۳۱:۱۲

حتی اگر شما إحساس می کنید که به هردلیلی خطایی در حق شما انجام شده، همه خشمها و تلخی های خود را به خدا تسلیم کن. ما نباید در این شرایط به فکر انتقام گرفتن باشیم. هر چقدر هم سخت باشد باز هم همه خشمها و رنجشهای خود را در آن لحظه به خدا تسلیم کن.

 

خدا می داند که تو چه إحساسی داری.

 

خدا دقیقا می داند که در چه شرایطی به سر می بری، زیرا او خودش به طور کامل در این شرایطی که تو هستی قرار گرفته بود و حتی بدتر از آن را هم تجربه کرد.

تصور کن، او مورد اهانت قرارگرفت، بر سرش فریاد زدند، به او تف کردند، او را شلاق و کتک زدند. عیسی مسیح می توانست از دست همه این افرادی که او را آزار دادند رنجیده و تلخ باشد اما می بینیم که در نهایت او گفت، پدر اینها را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. لوقا ۲۳: ۳۴

اگر عیسی دیگران را بخشید پس تو نیز می توانی دیگرانی را که تو را رنجانده اند ببخشی.

آیا می خواهی بهتر شوی یا تلختر؟

 

 أمثال سلیمان ۱۰:۱۴’تنها دل از تلخی خویش آگاه است، نیز هیچ بیگانه در شادی آن شریک نیست’

 

این انتخابی است که تو می توانی داشته باشی هرگاه که رنجش در قلب تو جای می گیرد. وقتی که شما یک رنجش را در قلب خود نگه می دارید باعث می شود که شما از آن شخص یا وضعیت و شرایط رنجیده شوید.

مهمترین مزیت بخشش این است که سود آن به خود شما می رسد. زیرا وقتی که دیگران را می بخشید شما آزاد می شوید. می خواهید چه احساسی داشته باشید؟ اسارت یا آزادی؟

امروز این دعا را کنید:

خداوند عزیزم عیسی مسیح،

من خودم را به قدرت تو تسلیم میکنم. خودم را به زیر پوشش خون تو می آورم. از رنجش و تلخیهایم توبه می کنم. توبه میکنم بخاطر اینکه رنجیده شدن از —————— (اسم شخص، اتفاق، یا وضعیتی که باعث رنجیدگی شما شد را قرار دهید.)

من می بخشم ——————– (اسم شخص، اتفاق، یا شرایط را در جای خالی قرار دهید) بخاطر رنجش و ضربه ای که به من وار کرده است. خداوند، عیسی مسیح، از تو درخواست میکنم که مرا با خونت از تلخی پاک کنی و من آرامش الهی تو را هم اکنون بر قلب و فکرم اعلام میکنم.

مرا کمک کن تا رنجش ها و تلخی ها را بشناسم قبل از اینکه در قلب، روح و جان من ریشه بگیرند. در نام پر قدرت عیسی مسیح دعا میکنم. آمین

آیات کلام خدا بر ضد تلخی و رنجش

‘تا مسیح به واسطۀ ایمان در دلهای شما ساکن شود، و در محبت ریشه دوانیده، استوار گردید، تا توان آن بیابید که با همۀ مقدسین، به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را که فراتر از معرفت بشری است، بشناسید – تا از همۀ کمالات خدا آکنده شوید. افسسیان ۱۳: ۱۷-۱۹

. افسسیان ۳۱:۴‘هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید’

‘نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. کولسیان ۱۳:۳

 افسسیان ۲۶:۴‘«خشمگین باشید، اما گناه مکنید» : مگذارید روزتان در خشم به سر رسد، ‘

 ‘خوشا به حال کسی که همواره {از خداوند} می‌ترسد، اما آن که دل خود را سخت سازد، به بلا گرفتار خواهد شد’

امثال ۱۴:۲۸

 مزمور ۱۰:۵۱‘خدایا، دلی طاهر در من بیافرین، و روحی استوار در من تازه بساز’

‘زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانیِ شما نیز شما را خواهد بخشید. امّا اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. انجیل متی ۶: ۱۴-۱۵’

‘پس مراقب خود باشید. اگر برادرت گناه کند، او را توبیخ کن، و اگر توبه کرد، ببخشایش. اگر هفت بار در روز به تو گناه ورزد، و هفت بار نزد تو بازآید و گوید: ”توبه می‌کنم،“ او را ببخشا. انجیل لوقا ۱۷: ۳-۴.» ‘

. ‘ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد. اول یوحنا ۱: ۱-۹’