شرم

بسیاری از ما انسانها در مسیر زندگی دچار اتفاقات ناگواری میشویم که در ما احساس شرم بوجود میاورد ،متاسفانه احساس شرم بیشتر از انکه ما بتوانیم تصور کنیم شایع است.شرم وخجالت از خاطرات بد و شکستهای دوران کودکی ما نشات میگیرد ، شرم فریبکار است و تلاش دارد که ما را از حقیقت دور کند .
او دایما در گوش ما میخواند که ما مانند یک بنای مخروبه بی ارزش هستیم و هر کاری که میکنیم درست نیست ، این پیامی است مخرب که مارا ازرسیدن به
توانایی و ازادی خودمان باز میدارد.
خداوند بشکلی ما را افریده است که قدرت تشخیص گناه را در درون خود داریم، پس هرکس میداند که خطاکار است ،عیسی مسیح میگوید من راه و راستی هستم و من امده ام تا گم شده را پیدا کنم و اورا نجات بخشم ،عیسی با خون خود میتواند مارا ببخشد و درمان کند.
فریب شرم باعث میشود که از دیگران پنهان شویم ،چون خودمان را بی ارزش میبینیم و باور میکنیم که لایق دوست داشتن نیستیم ،اما فراموش نکنیم که این فریب شیطان است، چون شرم یک حس دروغین است که ما را کنترل میکند. علت احساس شرم میتواند به وسیله نا محبتی یا سو استفاده و یا غفلت از طرف پدر و مادر یا کسی که مراقبت ما را به عهده داشته پدید امده باشد. خبر خوش این است که ما میتوانیم از شرم و خجالت ازاد شویم ،خداوند ماهمیشه راهی مهیا میکند و قادر است از طریق همکاری ما با روح القدس و کلام خداحقیقت را اشکار کندو از طریق حقیقت فریب دشمن را اشکار سازد، چرا که دشمن دروغ را به حقیقت تبدیل کرده است.روح القدس قادر است ما را به گذشته خود ببرد جایی که ان تجربه تلخ اتفاق افتاده و او ان دروغ را برملا کرده و حقیقت کلام خداوند جایگزین ان دروغ میشود. همانطور که ما لحظات دردناکی را از گذشته بیاد میاوریم میتوانیم از او درخواست کنیم تا حقیقت خود را جایگزین ان دروغ بکند .ما باید اجازه دهیم ان راستی جایگزین تمام دروغهای شیطان شود.پس حقیقت را خواهیم