دید و رویای ما

دید و رویای ما

دید و رویای ما این است که نور عیسی مسیح را به این دنیای تاریک بیاوریم و اسیران در همه جهان بواسطه این نور آزاد شوند.

ماموریت ما

  نشان دادن و معرفی عیسی مسیح اصیل و حقیقی به دنیای اسلام

   شراکت با ایمانداران محلی و تیمهای رسانه های اجتماعی;

و ایجاد بیداری روحانی در بدن مسیح که کلیسای او میباشد

     ما این امور را از طریق استفاده از همه راههای ممکن همچون تکنولوژیهایی مانند تلویزیون و رسانه، و سایر امکانات موجود برای موعظه و تدریس کلام خدا انجام میدهیم

    ما این امور را با مشاوره و تجهیز نسل بعدی رهبران در زمینه تکنولوژی پخش و اشاعه انجام میدهیم

      ما این امور را به زبانهای مختلف انجام میدهیم که شامل زبانهای ترکی، عربی، فارسی، اردو، اندونزیایی، فرانسوی و  انگلیسی می باشد