خویشتن داری وقدرت خدا

خویشتن داری یک ثمره روح القدس است که در کتاب مقدس درباره آن صحبت شده است. خویشتن داری اشاره به این دارد که یک شخص توانایی این را به دست می آورد که اعمال، سخنان و تصمیمات خود را کنترل کند. برای اینکه قادر باشیم که حکمت را بجای خواسته ها و چیزهایی که مشتاق آنها هستیم انتخاب کنیم نیاز به نظم و بلوغ داریم. امثال ۲۵ :۲۸  می فرماید که انسان بدون خویشتنداری همچون یک شهر مخروبه بی در و پیکر است. یک شهر بدون دیوار و حصار یک شهر بی دفاع است که هیچگونه امنیتی ندارد. یک زندگی بدون خویشتنداری نیز باعث می شود که خطرات و مشکلات زیادی وارد آن شوند.

چگونه می توانی خویشتنداری بیشتری داشته باشیم؟ یک راه این است که اهداف طولانی مدت داشته باشیم. وقتی اهداف بلند مدت داریم، وسوسه های کوچک دیگر آن قدرت سابق خود را در زندگی ما نخواهند داشت آنطور که قبل از اهداف طولانی مدت ما داشتند. اول قرنتیان ۲۵:۹ می فرماید، هر که مسابقه می دهد، تمرینات سختی را انجام میدهد. این تمرینات سخت را انجام می دهند نه برای دریافت یک تاج فانی بلکه برای تاج غیر فانی.

یک راه دیگر برای اینکه در خویشتنداری قویتر شویم این است که هر کاری را برای خداوند انجام دهیم. باید این را بدانیم که هر کاری را که ما برای خشنودی خدا انجام می دهیم، به ما یک قدرت درونی می دهد که بتوانیم کار درست را انجام دهیم. رومیان ۱:۱۲ می فرماید، ای برادران و خواهران، در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده، مقدس و پسندیده به خدا تقدیم کنید که این است عبادت معقول شما.

وقتی انتخاب می کنیم که ذهن خود را معظوف به چیزهای پاک و درست کنیم به ما کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی آن تصویر بزرکتر قرار دهیم. فیلیپان ۸:۴ به ما یادآوری می کند که به چیزهایی که درست، پاک، خالص، دوست داشتنی، قابل ستایش، عالی و شایسته هستند فکر کنیم. رد کردن چیزهای منفی می تواند به ما کمک کند تا تمرکز خود را نسبت به چیزهای درست از دست ندهیم.

وقتی که خود را تسلیم روح خدا می کنیم، آنگاه خویشتن را به روی قدرت خدا باز میگذاریم. در اول قرنتیان ۵:۲ پولس می فرماید، پیغام و موعظه من نه بر اساس کلمات حکیمانه، بلکه بر اساس قدرت روح خداست تا ایمان شما بر حمت بشری بنا نشود، بلکه بر قدرت خدا. ما به قدرت خدا احتیاج داریم تا بر وسوسه، جنگهای درونی و چیزهایی که حواس ما را منحرف می کنند، غلبه کنیم.

کتاب مقدس به ما فرمان می دهد که در قدرت خدا به پیش برویم. افسسیان ۱۰:۶ می فرماید، سرانجام در خداوند وقدرت زورآور او قوی باشید. ما نمی توانیم با قدرت خدا به پیش برویم و خویشتندار نباشیم. قدرت خدا و خویشتنداری با یکدیگر به پیش می روند. داشتن یک زندگی پیروزمندانه به این معنی است که ما باید زندگی خود را به خدا تسلیم کنیم، و تصمیم بگیریم که خویشتن دار باشیم و با توکل به قدرت او زندگی کنیم. و سپس تنها در این صورت است که می توانیم پیروز شویم.