بت پرستی چیست؟

بت پرستی یعنی پرستش بتها. و این زمانی اتفاق می افتد که شما اشتیاق شدید و علاقه به کسی و یا چیزی دارید.

کولسیان باب ۳ آیات ۵ تا ۶ این موضوع را به شکلی عالی توضیح می دهد. این آیات را بخوانید تا ببینید که چرا ما باید مراقب باشیم.

پس، هرآنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بی‌عفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوت‌پرستی را که همان بت‌پرستی است. به سبب همینهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود. بت می تواند یک شخص، مکان یا یک چیز باشد که شما آن را بیشتر از خدا دوست دارید و از آن لذت می برید و بیشتر از خدا در پی آن هستید. کتاب مقدس به ما می گوید که خداوند خدای خود را با تمام دل، جان و قوت خود دوست بدار. اگر ما چیزی را بیش از خدا دوست بداریم، طمع است و طمع کردن گناه است. طمع کردن به این معنی است که کسی یا چیزی را بیش از خدا دوست بداریم و به دنبال آن باشیم. طمع و بت پرستی با یکدیگر به پیش میروند.

وقتی که شما اعتماد خود را بر مردم یا چیزی قرار می دهید، در پایان ناامید و سرخورده خواهید شد. اما وقتی اعتماد شما بر خداست، هرگز ناامید و سرخورده نخواهید شد.!

انواع بت پرستی

مردم – روابط

  خودمان (وضعیت اجتماعی، ظاهر، هوش و …)

تفریحات (تلویزیون، بازیهای ویدیویی، فیلم، کتاب…)

مسائل مادی

جهان (شغل، سیاست و…)

دعایی برای توبه کردن از بت پرستی

خداوند عزیزم عیسی مسیح،

فروتنانه به حضور تو می آیم. توبه می کنم برای پرستیدن هر چیزی بجز تو و دوست داشتن هر کسی و هر چیزی بیش از تو. مرا ببخش که مردم و چیزهای دیگر را پیش از تو قرار دادم و وقت بیشتری به آنها دادم تا به تو. مرا با خونت پاک کن و هرگونه دلبستگی را که من نسبت به دیگران و یا چیزهای دیگر بیش از تو دارم در من از بین ببر. هر زنجیری را در زندگی من بشکن و مرا از بت پرستی آزاد کن. هر بتی را از زندگیم بیرون می کنم امروز.

————— (نام بتهای خود را در قسمت نقطه چین بنویسید.)

خداوندا، همه قلبم، فکرم و جانم را به تو می دهم. مرا عمیقتر به حضورت ببر ای خداوند. خودت را بیشتر بر من آشکار کن. من تصمیم میگیرم و انتخاب می کنم که تو را بپرستم ای عیسای پادشاه. تنها و تنها تو را می پرستم. در نام عیسی مسیح، آمین.

شما عزیزان می توانید آیات زیر را مطالعه کنید.

خروج ۲۰: ۳-۵

‘«تو را خدایانِ غیر جز من مباشد. «هیچ تمثالِ تراشیده‌ای برای خود مساز، خواه به شکل هرآنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و یا در آبهای زیر زمین. در برابر آنها سَجده مکن و آنها را عبادت منما

متی ۳۳:۶

 ‘بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد

کولسیان ۱۷:۳

‘و هرآنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ عیسی انجام دهید، و به واسطۀ او خدای پدر را شکر‌گزارید

اول یوحنا ۱۵:۲

‘دنیا و آنچه را در آن است، دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبتِ پدر در او نیست

لاویان ۴:۱۹

‘به بتهای بی‌ارزش روی میاورید و بتهای ریخته‌شده از بهر خود مسازید: من یهوه خدای شما هستم

لاویان ۱:۲۶

‘«برای خود بت مسازید و تمثالِ تراشیده و ستون بر پا مکنید و تندیس سنگی در سرزمین خود مگذارید تا به آن سَجده کنید، زیرا من یهوه خدای شما هستم

تثنیه ۳:۱۲

‘مذبحهای آنان را در هم بشکنید، ستونهای ایشان را خُرد کنید و تیرهای اَشیرۀ ایشان را به آتش بسوزانید. تمثالهای تراشیدۀ خدایانشان را قطع کنید و نامشان را از آن مکان محو سازید

اول تواریخ ۲۶:۱۶

‘زیرا همۀ خدایانِ قومها، بتهای بی‌ارزشند، اما خداوند آسمانها را بساخت