آیا دعا کرده اید تا عیسی مسیح را به قلب و زندگی خود دعوت کنید؟

چگونه عیسی را بشناسم

 

اگر میخواهید به عیسی مسیح ایمان بیاورید لطفا به ما پیغام بدهید

عیسی مسیح به این جهان آمد، بر روی صلیب مرد و پس از سه روز دوباره زنده شد و از قبر بیرون آمد تا شما بتوانید با خدای پدر رابطه داشته باشید. خدا شما را آنقدر دوست دارد که بیش از دو هزار سال پیش او یگانه پسر خود را فرستاد تا برای گناهان شما بمیرد تا شما بتوانید با خدا رابطه داشته باشید. خدا به شکلی تصادفی شما را در این جهان قرار نداده است، بلکه میخواهد که شما یک زندگی هدفمند برای جلال نام او داشته باشید. شما برای کاری بسیار بزرگ فراخوانده شده اید که بسیار بزرگتر از تصور شماست!

پذیرش عیسی مسیح در قلبتان اولین قدم برای شروع یک زندگی نوبا عیسی مسیح است. به عنوان فرزند خدا، شما دارای همه برکات روحانی هستید که در کلام خدا آمده است، که این شامل یک زندگی جاودان در عیسی مسیح می باشد. آیا آماده یک زندگی تغییر یافته که سالها منتظرش بودید هستید؟ پس اگر جواب شما بله است همین الان عیسی مسیح را به قلب خود دعوت کنید!

اگر عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفته اید، لطفا دعای زیرا را با ایمان در قلب و با زبان بخوانید.

 

دعای توبه

 

خداوندا، می دانم که بر ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری، گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین

آیا شما دعا کرده اید وعیسی مسیح را به عنوان خداوند پذیرفته اید؟

  • ما بسیار مشتاقیم که از شما بشنویم اگر عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفته اید